top of page

 Сitizen participation to circular economy

Reports

Korjaustoiminnan elvyttämisen mahdollisuudet

Members of Circular Citizens- team have contributed to the Finnish Ministry of the Environments publication Kuluttajat kiertotaloudessa: Kohti kiertotaloutta ja korjaamista edistävää yhteiskuntaa with the Chapter 8. Korjaustoiminnan elvyttämisen mahdollisuudet.

bottom of page